Warsztaty i Obozy W Gruncie Ruchu

Warsztaty

2020

19.11-22.11 Misja Regeneracja (4dni, praktyka ruchu, rozluźnienie przez drżenie, trening świadomości)

3.12 – 6.12 Cold Rest Medicine (3 dni, świadome morsowanie i saunowanie)

17.12 – 20.12 Cold Rest Medicine (3 dni, świadome morsowanie i saunowanie)

2021

21.01 – 24.01 Cold Rest Medicine (3 dni, świadome morsowanie i saunowanie)

4.03 – 7.03 Cold Rest Medicine (3 dni, świadome morsowanie i saunowanie)

18.03 – 21.03 Misja Regeneracja (4dni, praktyka ruchu, rozluźnienie przez drżenie, trening świadomości)

29.04 – 3.05 Misja Regeneracja (5dni, praktyka ruchu, rozluźnienie przez drżenie, trening świadomości)

26.07 – 31.07 Misja Regeneracja (6dni, praktyka ruchu, rozluźnienie przez drżenie, trening świadomości)