Akademia

Akademia W Gruncie Ruchu to pierwsza w Polsce szkoła ruchu w nurcie #movementculture otworzona 15 X 2018r.

Czym się wyróżniamy?

Jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się otworzyć szkołę ruchu w nurcie #movementculture. Movement jest filozofią ruchu zaproponowaną przez Ido Portal – nauczyciela z Izraela – który zburzył mury powstałe pomiędzy różnymi formami pracy z ciałem i dyscyplinami sportu.

Movement jest potężnym krokiem milowym w myśleniu o ruchu łącząc m.in. takie dyscypliny jak: joga, taniec, sztuki walki, gimnastyka, akrobatyka, sztuki cyrkowe. W zasadzie wszystko jest ruchem, więc każde świadome poruszanie własnym ciałem, obiektem bądź ciałem partnera jest Movement-em, czyli praktyką ruchu

Celem praktyki nie jest wynik sportowy, czy specjalizacja w jednej formie ruchu, a wszechstronny rozwój fizyczny obejmujący różnorodne zdolności motoryczne i umiejętności, tj. przemieszczanie się, koordynacja, rytm, przygotowanie ciała, praktyki oddechowe, płynność ruchu, równowaga, stabilność wewnętrzna.

My poszerzamy tą wizję ruchu o sposób życia oparty o wartości permakulturowe i duchowość.

Historia Akademii

Październik 2018 – Marzec 2020r.
Akademia powstała, aby prowadzić regularne zajęcia ruchowe dla dorosłych, które nie są ograniczone formą, czy dyscypliną. Od początku prowadzone były w niej zajęcia z Movement-u, Qi Gongu, Treningu Świadomości, Parkour, Tańca intuicyjnego. Połączyliśmy różne praktyki, aby dać naszym uczniom pełniejszy obraz tego, czym tak na prawdę jest ruch.

W marcu 2020r. musieliśmy zmodyfikować sposób działania z powodu pandemii.

Marzec – wrzesień 2020r.
Prowadziliśmy regularne zajęcia online, a także umieszczaliśmy je w bazie treningów na AWGR Online. Było to dla nas coś nowego lecz w krótkim czasie udało nam się zbudować internetową społeczność. AWGR Online wciąż jest aktywne, a obecnie pracujemy nad zbudowaniem własnej platformy edukacyjnej.

Październik 2020r. – obecnie
Otworzyliśmy się na zajęcia innych, sprawdzonych nauczycieli przekształcając Akademię na Kooperatywę Ruchu. Dodaliśmy takie zajęcia jak Tai Chi, czy Metoda Feldenkreisa. Obecnie prowadzone są zajęcia w małych grupach stosując się do aktualnych zaleceń rządowych.